Pedigree of future litter

future litter

Fuyuko Kensha Ayumu

Daiki Go Taishidou

Daizen Go Ishinomaki Sankou (Miyuki)

Kisetsuhime Go Akita Suzuki

Naomi Go From Hachimantai

Ibuki Go Kouyasan Hashitani

Aihime Go Seaside Nakagawa

Daimi Go Kinu Hana Ken

Houkou Go Fukuoka Sekido

Kita No Tenzan Go Kisarazu Nomura
Ichi Go Fukuoka Sekido

BeniKasumi Go Kinu Hana Ken

Kaiyou Go Shun'You Kensha

Geisha Yukikohime Go Kiyama
This pedigree was generated by