Pedigree of future litter
future litterFuyuko Kensha AyumuDaiki Go TaishidouDaizen Go Ishinomaki Sankou (Miyuki)
Kisetsuhime Go Akita Suzuki
Naomi Go From HachimantaiIbuki Go Kouyasan Hashitani
Aihime Go Seaside Nakagawa
Daimi Go Kinu Hana KenHoukou Go Fukuoka SekidoKita No Tenzan Go Kisarazu Nomura
Ichi Go Fukuoka Sekido
BeniKasumi Go Kinu Hana KenKaiyou Go Shun'You Kensha
Geisha Yukikohime Go Kiyama
This pedigree was generated by