Pedigree of future litter
future litterNihon No Kuma Go Isegumo KenshaHiryuu Go Rokkuhando TouwaKyouun Go Mizusawa Higashi
Sakurahime Go Yosonikansou
An Go Sendai Takahashi KenshaZuishoukou Go Akita Senshuusou
Koyou Go Sendai Takahashi Kensha
Mizuki Go HajimariAkatsuki Go Hidden CascadeRyuujin No Tora Go Miyagi Kozaki Kensha
Risa Go Akita Yamazaki
Saki Kumiko AkogarenoSeiwamaru Go Miyagi Kozaki Kensha
Hachi Go Akogareno
This pedigree was generated by