Pedigree of future litter

future litter

Gaito Go Kasumisou

Zuigansakura Go Noshiro Fujita

Kanku Sakura Go Senshuu Takashihamasou
Taishi Go (Taiko Go) Nishikisou

Hakufumy No Reigetsu Hime Go

Shui Ryucho Go Of Fighting Dog

Awaotome Go Aomori Mikamisou

Mitsuhoshi Esimi

Izumi Gai Zutsumoto

Taizan Go Akita Shibata

Izumi Gai Dzhina

Akitakomachi Go Buyeo Sabisung

Goten Go Fujitaen

Sawa Homare Go Nangou Satoo
This pedigree was generated by