Pedigree of future litter

future litter

Souhei Go Shirai

Masato Go Shirai

Fuuetsu Go Shirai

Yuri Go Ryuukensou
Yukino Go Shirai

Ikkoku Go Shirai
Chihiro Go Shirai

Eimai Hime Go Of Minami No

Ryuuichi Go Shirai

Ukyou Go Shirai

Miho Go Shirai

Chiyoko Go Of Minami No

Biryuu Go Hakuryuusou
Fujiko Go Akita Inu Of Cacic
This pedigree was generated by