Pedigree of future litter
future litterSouhei Go ShiraiMasato Go ShiraiFuuetsu Go Shirai
Yuri Go Ryuukensou
Yukino Go ShiraiIkkoku Go Shirai
Chihiro Go Shirai
Eimai Hime Go Of Minami NoRyuuichi Go ShiraiUkyou Go Shirai
Miho Go Shirai
Chiyoko Go Of Minami NoBiryuu Go Hakuryuusou
Fujiko Go Akita Inu Of Cacic
This pedigree was generated by