Pedigree of future litter
future litterB'Haruko Go Jasu ShinP'Toshi Go NamitoriRyouju Go Shirai
Hoshi Go Namitori
H'Miya SakurabanHirotaro Go Di Casa Saporito
Ioko Go Di Casa Saporito
Furo Amaya Of Onaji Choku InuJishin Go ShiroiarashiS'Kirikaze Go Samurai Spirit
Izumi Kai Go Shiroiarashi
Dai Shinju Go ShiroiarashiUndo Go Yamamoto
Hiragana Go Shiroiarashi
This pedigree was generated by