Pedigree of future litter

future litter

Sango Go Zero Sen Ken

Ushiwakamaru Go Ryuuhou Yamagami

Jinryuu Go Hanyuu Saijou

Sai No Kaede Go Ryuuhou Yamagami

A'Naya Go Della Verde Umbria

G'Shouraisei Go Of Kamino Ken

G'Yoshimi Go Sara Hana Kensha

Fuuki Go Byu Ti Sawa

Fuji Go Hanakawasou

Koutei Go Tezuka Kensha
Tachibana Go Hanakawasou

Nabuko Roal

Czanaj Roal

Daichi Go Omono Gawa
This pedigree was generated by