Pedigree of future litter
future litterSango Go Zero Sen KenUshiwakamaru Go Ryuuhou YamagamiJinryuu Go Hanyuu Saijou
Sai No Kaede Go Ryuuhou Yamagami
A'Naya Go Della Verde UmbriaG'Shouraisei Go Of Kamino Ken
G'Yoshimi Go Sara Hana Kensha
Fuuki Go Byu Ti SawaFuji Go HanakawasouKoutei Go Tezuka Kensha
Tachibana Go Hanakawasou
Nabuko RoalCzanaj Roal
Daichi Go Omono Gawa
This pedigree was generated by