Pedigree of future litter
future litterTsukuyomi No Mikoto GoGounryuu Go Miyagi Kozaki KenshaRyuuhou Go Zenhosha
Kiyotorame Go Miyagi Kozaki Kensha
Risa Go Akita YamazakiUnkai Go Akita Yamazaki
Moto Go Akita Enhyou
Shorihi Kari DagoNippon Sun YasuKoudai Go Senshuu Takashihamasou
Nippon Sun Daishikiko
Naho Go Virgini KenshaKuma
C'Nanae Go Of Kamino Ken
This pedigree was generated by