Pedigree of future litter
future litterJaidev No Katsu GoAiko Kensha No Kazuhiko GoBirin Go Musashi Aiwa
Sanae Go Shun'You Kensha
Aiko Kensha No Kohaku Go JaidevRooster
Chiyomi Go De Yamada
Raku Go Musume Watakushi YumeFujiyama No Go Royal Nippon AkitosRikuto Go Seaside Nakagawa
Noriko-ko Go Royal Nippon Akitos
Musume Go Musuko Watakushi YumeMusuko Daichi Watakushi Yume
Tamami Go Sakai Suwa
This pedigree was generated by