Pedigree of future litter

future litter

M'Lux Tokimitsu No Himitsu

Genji De La Vallee Des Samourais

Touyuu Go Kyushu Uedasou

Emiko Go Shirai

Sachi Hime Go Dell'Antico Oriente

Ginji Go Shirai

Mika Go Soga Gorouen
Artyomov Sonya

Taikoku Go Dairinsou
Taikou Go Maimu
Nanami Go Noshiro Koujusou

Artyomov Yanka

Kando Halne Wzgorze

Yakitoriya S Akulovoy Gory
This pedigree was generated by