Pedigree of future litter

future litter

Zen Go

Taiseimaru Go Noshiro Koujusou

Taiyoukou Go Akita Iijimasou

Yuizuki Go Kosendou

Toshiko Go Etnakitaken

Toumaru Shun'You Kensha

Amamei Go

Azumi Mori No Kodomo

Daimon Go Hakufumy

Ryuuhou Go Zenhosha

I'Yuki Shizuka Go Des Templiers Sacrès

Hoshiko Shun'You Kensha

Megapolis Style Ichirou

Himehibiki Go Ryuujousou
This pedigree was generated by