Pedigree of future litter

future litter

Zen Go

Taiseimaru Go Noshiro Koujusou

Taiyoukou Go Akita Iijimasou

Yuizuki Go Kosendou

Toshiko Go Etnakitaken

Toumaru Shun'You Kensha

Amamei Go

Yumi Mori No Kodomo

Daimon Go Hakufumy

Ryuuhou Go Zenposha

I'Yuki Shizuka Go Des Templiers Sacrès

Joshi Mori No Kodomo

Hideaki Go Namitori

Azayaka Halne Wzgòrze
This pedigree was generated by