Pedigree of future litter
future litterUshiwakamaru Go Ryuuhou YamagamiJinryuu Go Hanyuu SaijouMiyakonishiki Go Daikantou
Shuuka (Hideka) Go Daikantou
Sai No Kaede Go Ryuuhou YamagamiManjirou Go Maruyoshi
Seika Go Ryuuhou Yamagami
Nippon Sun BenihimeKoudai Go Senshuu TakashihamasouZuikou Go Kouyasan Miyauchisou
Kasen Go Senshuu Takashihamasou
Nippon Sun DaishikikoNippon Sun Yaban
Midori Go
This pedigree was generated by