Pedigree of future litter

future litter

Aiko Kensha No Suzumu

Birin Go Musashi Aiwa

Bandou Tarou Go Saginuma Kensha

Awa Aihime Go Musashi Aiwa

Sanae Go Shun'You Kensha

Kaishi Go Shichimen Kensha

Sanae Go

Amura Zuiko Yule

Megapolis Style Zuikaku

Hidemaru Go Shun'You Kensha

Futaba Go Shirai

Yule Roal

B'Mitsukuni Go De La Vallè Des Dragons Sacrès

Daichi Go Omono Gawa
This pedigree was generated by