Pedigree of future litter
future litterAiko Kensha No SuzumuBirin Go Musashi AiwaBandou Tarou Go Saginuma Kensha
Awa Aihime Go Musashi Aiwa
Sanae Go Shun'You KenshaKaishi Go Shichimen Kensha
Sanae Go
Amura Zuiko YuleMegapolis Style ZuikakuHidemaru Go Shun'You Kensha
Futaba Go Shirai
Yule RoalB'Mitsukuni Go De La Vallè Des Dragons Sacrès
Daichi Go Omono Gawa
This pedigree was generated by