Pedigree of future litter

future litter

Nobukazu Go Sveika

Yuushou Go Musashi Aiwa

Matsukaze Go Musashi Aiwa

Sara Go Shirai

Takeshi Go Sveika

Kasuga Go Shirai

Buschido Biezynaki

Megapolis Style Emi

Houkou Go Fukuoka Sekido

Kita No Tenzan Go Kisarazu Nomura
Ichi Go Fukuoka Sekido

Ruri Go Shirai

Kotarou Go Musashi Aiwa

Yukino Go Isehara Futami
This pedigree was generated by