Pedigree of future litter

future litter

Megapolis Style Ichirou

Houkou Go Fukuoka Sekido

Kita No Tenzan Go Kisarazu Nomura
Ichi Go Fukuoka Sekido

Futaba Go Shirai
Hachiya Go Musashi Aiwa
Iroha Go Zushi Murai

Kashiwa No Ki Akashi Hime

Kajitsu No Nikkotoshi Go

Yoshimitsu Go

Sayakahime Go Kuban Okugawasou

Daiichi Ni Go KiYama

Seiryuu Go Ryuuhou Yamagami

Akira Go Kiyama
This pedigree was generated by