Pedigree of future litter

future litter

Hideaki Go Namitori

Tenka Go Shirai

Kitanojou Go Saginuma Kensha
Haruna Go Shirai

Suki Delle Bianche Vallate

Mugen Go Awa Kuroiwasou

Gami-Raiku-Hana

Hoshiko Shun'You Kensha

Megapolis Style Ichirou

Houkou Go Fukuoka Sekido

Futaba Go Shirai

Himehibiki Go Ryuujousou

Genji Go Aso Inoue
Karin Go Amakusa Tajiri
This pedigree was generated by