Pedigree of future litter

future litter

Aiko Sachi Go

Birin Go Musashi Aiwa

Bandou Tarou Go Saginuma Kensha

Awa Aihime Go Musashi Aiwa

Aiko No Aki Kasumi Go

Unshou Go Kanzakiya Kensha

Chiyomi Go De Yamada

Asia

Royaru Akita Royaru Atemi

Bay Kumade

Tartagal's Hatsuga Go

Akai Bouto Hi Arisa
Gold Stella Bashiro
Sake No Uchi Enji
This pedigree was generated by