Pedigree of future litter
future litterAiko Sachi GoBirin Go Musashi AiwaBandou Tarou Go Saginuma Kensha
Awa Aihime Go Musashi Aiwa
Aiko No Aki Kasumi GoUnshou Go Kanzakiya Kensha
Chiyomi Go De Yamada
AsiaRoyaru Akita Royaru AtemiBay Kumade
Tartagal's Hatsuga Go
Akai Bouto Hi ArisaGold Stella Bashiro
Sake No Uchi Enji
This pedigree was generated by