Pedigree of future litter
future litterAtari Go Z JasneBanshuumaru Go Shun'You KenshaKaishi Go Shichimen Kensha
Seiya Go Shun'You Kensha
D'Sakura Go Of Kamino KenKotarou Go Musashi Aiwa
Kaori Go Musashi Aiwa
Shogun Team D'SeikoGoukai Of Shinsen EnTozan Go Toukyou Takaryuu
B'Tenka Go Of Kamino Ken
Hasaki Team MasumiD'Koutaro De Dan Jourdain
Hasaki Team Miyako
This pedigree was generated by