Pedigree of future litter

future litter

Bakudan Go Shun'You Kensha

Hidemaru Go Shun'You Kensha

Hidemaru Go Houjuen

Katsurahime Go Katsurasou Oosawa

Juri Go Aso Inoue

Shoei Go Aso Inoue
Shizuka Go Saga Morishitasou

Enshi Go Samurai Yashiki

Bandou Go Shun'You Kensha

Birin Go Musashi Aiwa

Asayake Go Shun'You Kensha

Rea Go Samurai Yashiki

Isamu Go Samurai Yashiki

Fumiko Delle Bianche Vallate
This pedigree was generated by