Pedigree of future litter

future litter

Bandou Go Shun'You Kensha

Birin Go Musashi Aiwa

Bandou Tarou Go Saginuma Kensha

Awa Aihime Go Musashi Aiwa

Asayake Go Shun'You Kensha

Kakusui Go Tezuka Kensha

Sakuranokaori Go

Kimi Go Samurai Yashiki

Bakudan Go Shun'You Kensha

Hidemaru Go Shun'You Kensha

Juri Go Aso Inoue

Saya Go Shun'You Kensha

Eitetsu Go Awa Matsushigesou

Emiko Go Shun'You Kensha
This pedigree was generated by