Pedigree of future litter
future litterBandou Go Shun'You KenshaBirin Go Musashi AiwaBandou Tarou Go Saginuma Kensha
Awa Aihime Go Musashi Aiwa
Asayake Go Shun'You KenshaKakusui Go Tezuka Kensha
Sakuranokaori Go
Kimi Go Samurai YashikiBakudan Go Shun'You KenshaHidemaru Go Shun'You Kensha
Juri Go Aso Inoue
Saya Go Shun'You KenshaEitetsu Go Awa Matsushigesou
Emiko Go Shun'You Kensha
This pedigree was generated by