Pedigree of future litter
future litterTorachiyo Go ShiraiYuushou Go Musashi AiwaMatsukaze Go Musashi Aiwa
Sara Go Shirai
Tamayuu Go Aomori MikamisouTaiyoukou Go Akita Iijimasou
Yaotome Go Zenhosha
Charis Of Tenno ToshiKajitsu No Nikkotoshi GoYoshimitsu Go
Sayakahime Go Kuban Okugawasou
Gicho Of Kishi KenAkasta's Yuki
Enshi Of Kishi Ken
This pedigree was generated by