Pedigree of future litter
future litterChuushin Go KiyamaDaiya Go Rokku Hando TouwaDaiuchuu (Oozora) Go Aomori Mikamisou
Ranhime Go Erukosou
P'Suzume Go KiyamaTaikou Go Shun'You Kensha
Geisha Kiriki Sama Go KiYama
Manami Go Tsutsui KennelTochi No Oonami Ryuuhou YamagamiTouyuu Go Kyushu Uedasou
Momiji Go Ryuuhou Yamagami
Yukiusagi Go Busyuu KomejimaGin Go Houfu Tokumoto
Utahime Go Ryuuhou Ariyama
This pedigree was generated by