Pedigree of future litter
future litterBanyaku Mizumi No Inu KensyaShouta Go Isehara FutamiMasato Go Shirai
Fuuka Go Shounan Ayamesou
Chusei San GlarikaKishi De La Senda De T'sunayoshi
Emi Glarika
Fukasa Erutsusanmyaku KaraBanchó San Of Furosha KenKishi De La Senda De T'sunayoshi
Daishi Go Von Kobushi Ken
I'Hakujin Go Of Kamino KenTaiseimaru Go Noshiro Koujusou
G'Shina Go Of Kamino Ken
This pedigree was generated by