Pedigree of Rune Go Shirai
Rune Go ShiraiShougetsu Go Zushi MuraiTatsuki Go ShiraiFuuetsu Go Shirai
Awaotome Go Aomori Mikamisou
Kurumi Go ShiraiFuuetsu Go Shirai
Yuri Go Ryuukensou
Orihime Go ShiraiYuudai Go ShiraiFuuetsu Go Shirai
Hazuki Go Shirai
Saori Go ShiraiFuuetsu Go Shirai
Kara Go Shirai
This pedigree was generated by