Pedigree of Sushi Maru Del Yucatan Br
Sushi Maru Del Yucatan Br

Shumpou Go Oomigafuusou

Kouun Go Okayama Nishi Oota

Daiju Go Okayama Nishi Oota

Kouzuki Go Hanshin Ichimoto
Suzune Go Okayama Nishi Oota

Daiju Go Okayama Nishi Oota
Momo Go Kensha Musashi

Sakurambo No Hinata Del Yucatàn BR

Hakufumy No Fukoo Go

Mieho Go Shun'You Kensha

Hakufumy No Saien Go

Kobiki Del Yucatan BR

Hoshi Fuyasu Go Of Fighting Dog

Tsumi Go De Yamada
This pedigree was generated by