Pedigree of Aigo Go Audra
Aigo Go AudraNigiyaka Go NamitoriRyouju Go ShiraiSagenta Go Shirai
Beni Aoi Go Shirai
Keiko Delle Bianche VallateTenka Go Shirai
Michiko Delle Bianche Vallate
Ritsuko Go Fuen No OkaTaienmaru Go Hinai OugiRanen Go Hirosaki Jyou
Kira Go Minatomaru
Shunyuume Go Fuen No OkaHokusai Go Virgini Kensha
Shinkuu Go Kouyasan Hashitani
This pedigree was generated by