Pedigree of Tsuya Del Yucatan BR

Tsuya Del Yucatan BR

Goten Go Fujitaen

Shoei Go Aso Inoue

Zuikaku Go Senshuu Takashihamasou

Shiroshikika Go Aso Inoue
Taishi Go (Taiko Go) Nishikisou

Tenbou Go Sugisawa Kensha
Maihime Go Nishikisou

Ryouhime Del Yucatan BR

Ryouta Go Shirai
Kenta Go Isehara Futami

Kana Go Kokura Shimauchi

Akayuu Del Yucatan BR

Hakufumy No Fukoo Go

Chikyuu Del Yucatan BR
This pedigree was generated by