Pedigree of Tayla Go Hidetaka's

Tayla Go Hidetaka's

Ichiryuu Yucatan Br

S Ryuukomaru Go Samurai Spirit

Ryuujin No Tora Go Miyagi Kozaki Kensha

Rei Go Hokuryuusou

Ichiraku Go Shirai Kensha
Tougokumaru Go Shirai

LaLa (RaRa) Go Musashi Aiwa

Sakurambo No Hinata Del Yucatàn BR

Hakufumy No Fukoo Go

Mieho Go Shun'You Kensha

Hakufumy No Saien Go

Kobiki Del Yucatan BR

Hoshi Fuyasu Go Of Fighting Dog

Tsumi Go De Yamada
This pedigree was generated by