Pedigree of Yuki

Yuki

Uchi Go Di Casa Saporito

Mikuny Go Di Casa Saporito

Kunisu Go Senshuu Takashihamasou

Nao Go Shirai

Shouka Go Senshuu Takashihamasou

Houzan Go Kouyosan Miyauchisou
Shinju Go Senshuu Takashihamasou

Fujiko Go Yuri

Nippon Sun Akiyuki

Nippon Sun Yaban

Midori Go

Asuka Go Virgini Kensha

Nippon Sun Fujio

Saya Go
This pedigree was generated by