Pedigree of Namiria Go Tamashi Kensha

Namiria Go Tamashi Kensha

Hakurei Zan No Kishi Go Fukushu No Kensha

Fukushu Hokuto Go

Yaoki Go Shirai

Kokai Go Dell'Antico Oriente

M'Kumiai No Hime Tokimitsu

Genji De La Vallee Des Samourais

Emiko Go Shun'You Kensha

Karin Go Tamashi Kensha

Ryuuichi Go Shirai

Ukyou Go Shirai

Miho Go Shirai

Nagasaki No Gen Go Tokimitsu

Genji De La Vallee Des Samourais

Kayamaru Tokimitsu
This pedigree was generated by