Pedigree of Namiria Go Tamashi Kensha
Namiria Go Tamashi KenshaHakurei Zan No Kishi Go Fukushu No KenshaFukushu Hokuto GoYaoki Go Shirai
Kokai Go Dell'Antico Oriente
M'Kumiai No Hime TokimitsuGenji De La Vallee Des Samourais
Emiko Go Shun'You Kensha
Karin Go Tamashi KenshaRyuuichi Go ShiraiUkyou Go Shirai
Miho Go Shirai
Nagasaki No Gen Go TokimitsuGenji De La Vallee Des Samourais
Kayamaru Tokimitsu
This pedigree was generated by