Pedigree of Kobayashi Go Di Casa Saporito

Kobayashi Go Di Casa Saporito

Kuniomaru Go

Houzan Go Kouyosan Miyauchisou
Zuisen Go Sanukishiunsou

Kouyou (Iroha) Go Kouyasan Hashitani

Seky Go Di Casa Saporito

Kenshin Go Kouyazan Miyauchisou

Kirioshi Go Di Casa Saporito

Saori Go Di Casa Saporito

Kourin Go Hanawa Kisaragi

Koma Go Hanawa Kisaragi
Benikoharu Go Oyama Matsubasou

Kinza Go Di Casa Saporito

Kenshin Go Kouyazan Miyauchisou

Hotaru Go Kouyasan Miyauchisou
This pedigree was generated by