Pedigree of Koukimi Go Shun'You Kensha

Koukimi Go Shun'You Kensha

Kouki Go Shirai

Ukyou Go Shirai

Yuushou Go Musashi Aiwa
Azusa Go Shirai
Mayu (Nayu) Go Shirai

Yuushou Go Musashi Aiwa
Momoka Go Musashi Aiwa

Kimiko No Haru Go Shun'You Kensha

Taikou Go Shun'You Kensha

Eitetsu Go Awa Matsushigesou

Ami Go Shun'You Kensha

Haruka Go Shikabe Itou
Daiki Go Minatomaru
Uran Go Minatomaru
This pedigree was generated by