Pedigree of Fuume Go Takimisou

Fuume Go Takimisou

Okuun Go Saku Tenshi

Akari Angeland Isamu

Tenshin Go Shirai

Ena Go Shun'You Kensha

Kaminari Pride Airen Haka

Houkou Go Fukuoka Sekido

Megapolis Style Eika

Mitsuhoshi Ayka

Izumi Gai Zutsumoto

Taizan Go Akita Shibata

Izumi Gai Dzhina

Kotomi Go Shirai

Fuuetsu Go Shirai
Katsura Go Shirai
This pedigree was generated by