Pedigree of Maya Go Hidetaka'S
Maya Go Hidetaka'SIchiryuu Yucatan BrS Ryuukomaru Go Samurai SpiritRyuujin No Tora Go Miyagi Kozaki Kensha
Rei Go Hokuryuusou
Ichiraku Go Shirai KenshaTougokumaru Go Shirai
LaLa (RaRa) Go Musashi Aiwa
Sakurambo No Hinata Del Yucatàn BRHakufumy No Fukoo GoMieho Go Shun'You Kensha
Hakufumy No Saien Go
Kobiki Del Yucatan BRHoshi Fuyasu Go Of Fighting Dog
Tsumi Go De Yamada
This pedigree was generated by