Pedigree of Koko Levante Ponente
Koko Levante PonenteKen Go Dell'Antico Matagi Dell' Antico MatagiUshiwakamaru Go Ryuuhou YamagamiJinryuu Go Hanyuu Saijou
Sai No Kaede Go Ryuuhou Yamagami
Erina Go Soga GorouenUkyou Go Shirai
Ruri Go Shirai
Omoka Go Di Borakitainu KenshaDaimaru Go Hinai OugiKakuzan Go Akita Senshuusou
Murasaki Go Minatomaru
Yuuko Go Miyagi Takashima SouSeiunpo Go Ishinoda
Unnanzakura Go Sugisawa Kensha
This pedigree was generated by