Pedigree of Chiai Issei Yama
Chiai Issei YamaTakaryu Go Hagakure KenshaHakufumy No Fusako GoShui Ryucho Go Of Fighting Dog
Meikyo Go Ka Yo'Yoi Tomodachi
Hakufumy No Kyooi GoShui Ryucho Go Of Fighting Dog
Hakufumy No Hanamaki Go
Harumi Yo Hagakure KenshaI'Tochihibiki Go Sara Hana KenshaMiyakohomare Go Aomori Mikamisou
Mao Go Zushi Murai
Hakufumy No Kaori Hime GoMieho Go Shun'You Kensha
Ayame Go Kasuya Megumisou
This pedigree was generated by