Pedigree of A Dori Akai Kitsune
A Dori Akai Kitsune

Takatora Go Shun'You Kensha

Shinzan Go Kanzakiya Kensha

Takamasa Go Mikawa Yamamotosou

Seiko Go Kanzakiya Kensha

Rikako Go Shun'You Kensha

Unshou Go Kanzakiya Kensha

Fujihime Go Higo Izawa

Yajirushi Akai Kitsune

Zen Go

Taiseimaru Go Noshiro Koujusou

Toshiko Go Etnakitaken

Miiko Akai Kitsune

Sekaiteki Halne Wzgorze

Bafi Rilaf
This pedigree was generated by