Pedigree of Šana
ŠanaAstorAronHasaki Team Seiko
Ferra
Maza

Takahiro Mori
Maza
A'Hana

Labradori Macko Bushi
Rising Sun Shiroi
Okajima Rinsai Aisha
Beka

Takahiro Mori
Ferra
This pedigree was generated by