Pedigree of Šana
ŠanaAstorAronHasaki Team Seiko
Ferra
Maza

Takahiro Mori
Maza
A'Hana

Labradori Macko Bushi
Rising Sun Shiroi
Okajima Rinsai Aisha
Beka

Takahiro Mori
Ferra
This pedigree was generated by Akita Inu Pedigree