Pedigree of Sana
SanaAstorAronHasaki Team Seiko
Ferra
MazaTakahiro Mori
Maza
A'HanaLabradori Macko BushiRising Sun Shiroi
Okajima Rinsai Aisha
BekaTakahiro Mori
Ferra
This pedigree was generated by