Pedigree of K'akimitsu Of Sugay
K'akimitsu Of Sugay

Bak

Kazan

Kajitsu No Ikiyoshimitsu-Go

Komachi

Amaterasu Inu Yoko Zuna Raku

Miryokunihonno Sinzyu Tooyoogakusia Go

Fuka Hitomi Go
Aba

Sugay Nicky Necky

Seppala Faitfull Of Wolf Ekomaru

Hasaki Team Kyu
Ki Li Jina

Ki Li Kimamoto
Cora
This pedigree was generated by