Pedigree of Akemi
AkemiFunjin Go Akita Inu Of CacicMinezakura Go Kyushu MorishitaTenpou Go Himawari
Hakkoume Go Kyushu Morishita
Yoshika Akita Inu Of CacicYumenoshima No Shingo Go
Fuchi Akita Inu Of Cacic
Zeni Akita Inu Of CacicYumenoshima No Shingo GoSeiryuu Go Ryuuhou Yamagami
Akebono Go Kojoudou
Atachi Akita Inu Of CacicPoi Akita Inu Of Cacic
Nikki Akita Inu Of Cacic
This pedigree was generated by