Pedigree of Yuka No Hana Shun You Kensha

Yuka No Hana Shun You Kensha

Houkou Go Fukuoka Sekido

Kita No Tenzan Go Kisarazu Nomura

Kitanojou Go Saginuma Kensha

Hasshuuhime Go Daikantou
Ichi Go Fukuoka Sekido

Shoichi (Masakazu) Go Maebashi Araki
Nana Go Todasou

Yumehana Go Shun'You Kensha

Taikou Go Shun'You Kensha

Eitetsu Go Awa Matsushigesou

Ami Go Shun'You Kensha

Haruka Go Shikabe Itou
Daiki Go Minatomaru
Uran Go Minatomaru
This pedigree was generated by