Pedigree of Daichi Go Shirai

Daichi Go Shirai

Fuuetsu Go Shirai

Kouki Go Shirai

Ukyou Go Shirai
Mayu (Nayu) Go Shirai
Tamahime Go Shirai

Matsukaze Go Musashi Aiwa
Momoka Go Musashi Aiwa
Toki Go Shirai

Ginji Go Shirai

Awa Unjou Go Kisarazu Nomura

Sara Go Shirai

Luka (Ruka) Go Shirai

Yuushou Go Musashi Aiwa
Mugi Go Shirai
This pedigree was generated by